Felhasználói feltételek

Az egypercesek.hu az A-terv kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által fejlesztett és üzemeltetett honlap.

Jelen felhasználói feltételek alkalmazandóak az egypercesek.hu oldal használatára, az egypercesek.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybevételére.

Az egypercesek.hu oldalon kínált szolgáltatások bármelyike kizárólag a jelen felhasználói feltételek elfogadása és betartása mellett vehető igénybe.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyén módon módosítsa a jelen felhasznáói feltételeket, és új, vagy kiegészítő feltételeket szabjon meg a szolgáltatásai ügyfél általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások következtében megváltozott feltételek azonnal hatályba lépnek ls a felhasználói feltételek szerves részét képezik.

Felhasználó kötelezettsége, hogy rendszeresen áttekintse a felhasználói feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módisításokat és egyetért azokkal.

A szerződés létrejötte

1.1 Jelen szerződés minden esetben ráutaló magatartással, a szolgáltatás használatának megkezdésével jön létre.

1.2 A szolgáltatások használatából származó felhasználói jutalékról külön megbízói szerződés rendelkezik.

Felelősség

2.1 Az egypercesek.hu oldalon megjelenő cikkek tartalmáért és az ezekből eredő károkért Szolgáltató nem felel.


2.2 A felhasználó regisztrációjával vállalja, hogy az általa készített aloldalak tartalmára vonatkozóan a következő szabályokat betartja, az azok tartalmából eredő kárért felel. Bármely alábbi szabály megsértése az aloldal eltávolítását, vagy súlyos esetben a felhasználó oldalról való kizárását eredményezheti.

    2.2.1 Tilos az aloldalakon bárkinek, vagy bármely embercsoport tagjának az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek, és megkülönböztetéseknek - akár burkolt formában is - hangot adni.

    2.2.2 Tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá tartozó cselekedetekre felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló tartalmak, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak aloldalakon való elhelyezése is tilos.

    2.2.3 Az aloldalakon elhelyezett más forrásból származó tartalmakra (szöveg, kép) vonatkozó szerzői jogi előírások betartása a felhasználó felelőssége.

    2.2.4 Tilos olyan tartalmak közlése, mely a Szolgáltató üzleti titkait tartalmazzák, vagy a Szolgáltató érdekeltségi körébe tartozó oldalakról (egypercesek.hu, bogaras.hu stb.) valótlan állításokat tartalmaznak, vagy ezen oldalak formai, tartalmi módosításáról, vagy a Szolgáltató oldalain elhelyezett reklámokkal, hirdetésekkel kapcsolatos bármilyen befolyásolási lehetőségről adnak technikai, vagy elvi tanácsokat, tippeket.