Legújabb cikkek

Őszbe tévedőn

Emlékszel, mennyi ősz múlt, te hagytad, én sem mondtam semmi fontosat. Neked így jó, s én lapozom a napokat, mintha minden csak álomban történne velem.

Írta: Sonkoly Éva

Egy

Egy élet. Az egyszeri, elsuhanó világban tett tudatlan lépések, botlások, a megszokás langyos vize. Egy lélek, egy váratlanul elkapott pillanat. Egy.

Írta: Mayer Imola

Leèlt èlet.

Számottevès az elmúlt 70 èvről. Gyerekkor, házasság, gyerekek, halál. Egyedülmaradás kèt felnőtt gyerekkel. Házasságok, válás, unoka.....menekülès az èlettől.

Írta: Varga Etelka

Bosch

Te mindenki vagy, én meg én. Te hasonlatos vagy hozzám, mert hasonlatos vagyok hozzád. Te azt mondod mit én mondok. Te azt gondolod, mit én kiálltok. Te vágyakat írsz. Én csak mondatokat. Te mondattal felelsz, és én meg érzelmekkel.

Írta: Bangó János

Szerelem

Kezedet kulcsoltam kezemmel, egy lobbanás szellő hajadba kapta az est illatát, mosolyt csalva mindkettőnk szemébe. Mezítlen testét duruzsolta felénk az esti ég, mondtad, köszönöd, holnapra már vár Budapest zsongó élete. És megvolt az első igazan eperízű csókom.

Írta: Bangó János

Legújabb versek

Kérlek, Aludjál már

Írta: Szat

Kopogok

Írta: H.Kohut Katalin

Szivárvány

Írta: H.Kohut Katalin

Igazság

Írta: H.Kohut Katalin

Élni,.....s szeretni

Írta: Neubauer József

59

Írta: Bangó János

Vágyom

Írta: Maat

Szerelmes vers

Írta: Veronai

A szerelem himnusza

Írta: Veronai


Legolvasottabb cikkek

Műértelmező dolgozat - Csokonai Vitéz Mihály Az estve című költeménye

Felhasznált irodalom: BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma Balassi kiadó 2003. DEBRECZENI Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Kossuth Egyetemi Kiadó,Csokonai Universitas Könyvtári Sorozat 1996. NEMES NAGY Ágnes: Szőke bikkfák. Verselemzések. Móra Könyvkiadó 1988.

Írta: skuolfi

Edgar Allan Poe The Raven című versének és magyar nyelvű fordításának elemzése kontrasztív nyelvészeti szempontból

„Egyszer egy magányos éjféli órán, miközben gyengén és kimerülten merengtem furcsa, különös hangjaival körbevéve elfelejtett mondáknak, bóbiskoltam, majdnem el is szundítottam, mikor hirtelen jött egy kopogás. A szobaajtón mintha kopogást, kaparászást hallottam volna..."

Írta: skuolfi

Akkor és ma… Avagy mi változott az olimpiai játékok történetében az ókoriakhoz képest.

Tegyünk egy képzeletbeli időutazást az ókori Hellaszba,és kérjük meg a thaszoszi Theagenészt,és a spártai Küniszkát,h jöjjenek el velünk Pekingbe,a 29.Olimpiai játékokra,és legyenek annak díszvendégei.Azt hiszem,igencsak meglepődnének,h hová jutott az ő korabeli versenyük mintegy 2500 év elteltével.

Írta: Persepolis

A macska szó eredete, története, jelentése, előfordulása és használata

„A kalandozások, vándorlások után új hazába, ám mégis idegen környezetbe került magyarság elsősorban az ott talált szláv lakossággal, valamint a környező szláv népcsoportokkal került összeköttetésbe..."

Írta: skuolfi

Bűn és bűnhődés

Újabb beadandó, Felhasznált irodalom: Mihail BAHTYIN, Dosztojevszkij poétikájának problémái, Bp, Osiris, 2001. TÖRÖK Endre, Az orosz irodalom a XIX. században, Bp, Gondolat, 1970. FEJÉR Ádám, Raszkolnyikov, a humanista eszme áldozata, Bp, TKK, 1989. Nyikolaj BERGYAJEV,Dosztojevszkij világszemlélete

Írta: skuolfi

Legolvasottabb versek

Falevél

Írta: TMT

Haikuk

Írta: H.Kohut Katalin

Neked adom

Írta: Herbák István András

Hajnalok

Írta: Tóth László

Időmet pénzre

Írta: LouiSe

Sötétnél is sötétebb

Írta: Judy N.G.

Másét szeretni

Írta: Ködmadár

A szerelem himnusza

Írta: Veronai

Nem hallod Anya?

Írta: Bangó János


Egy vers csak úgy

Láthatom

Írta: Pósán Ferenc

Mint a forrást

Írta: Ki-ki

Gondolatok a rák tudatában

Írta: ipszilon

Félelem

Írta: Judy N.G.

Black Ice: Kereszt-fatális

Írta: Black Ice

Addig...

Írta: Sonkoly Éva

Te szabsz határokat ?

Írta: TMT

Síró gyöngyvirág

Írta: Magdileona

Betegen

Írta: Árvai Emil

Egy cikk csak úgy

Agyátültetés

„AGYÁTÜLTETÉS” – olvasta Igor az utolsó írás címét. Ismét a szőre kezdett borzolódni, de ezt most nem maga irányította. Úristen! Fjodornak elment az esze, hogy ilyeneket ír? – borzongott meg és mancsával izgatottan seperte a földre a címoldalt, hogy olvashassa a többit.

Írta: Molnár Zsolt

Örök küzdelem

A vers eredetéről: Nem tudtam ellenállni én sem a görög joghurtreklám művészetre gyakorolt hatásának, és felrúgva minden óvatosságot átköltöttem Branhileusznak - az Agóra felújításakor fellelt, mű márványba vésett - műalkotását.

Írta: Bányai János

A kifli

Méla egykedvűséggel ült a buszmegálló hideg fémpadján. Kissé előredőlt, a lábai valami hallhatatlan zene ritmusát követték a levegőben. Egy kiflivéget majszolt. Aprócska lány volt, úgy 7-8 éves.

Írta: Mazsoka

EGY MEGRONTOTT ÉLET 5. rész

Rózsika ahogy megpillantotta a férfit nagyon rossz érzése támadt. A mogorva tekintetű, nagy bajuszt viselő szemüveges, hatalmas ember olyan haragosan förmedt rá, hogy félelmében még megszólalni sem bírt.

Írta: Györgyi

Csönd volt

Csönd volt. Amolyan, vihar előtti, vészjósló, mélységes csönd. A madarak riadt hallgatását csak itt-ott törte meg néha egy bátortalan trilla. Vihar készülődött, kelet felől hatalmas fekete fellegek úsztak az égen, vad szélrohamok hajtották őket. Eső szagát lehetett érezni a levegőben, és a félelmet. Az állati, ősi félelmet.

Írta: Catty21