Legújabb cikkek

Őszbe tévedőn

Emlékszel, mennyi ősz múlt, te hagytad, én sem mondtam semmi fontosat. Neked így jó, s én lapozom a napokat, mintha minden csak álomban történne velem.

Írta: Sonkoly Éva

Egy

Egy élet. Az egyszeri, elsuhanó világban tett tudatlan lépések, botlások, a megszokás langyos vize. Egy lélek, egy váratlanul elkapott pillanat. Egy.

Írta: Mayer Imola

Leèlt èlet.

Számottevès az elmúlt 70 èvről. Gyerekkor, házasság, gyerekek, halál. Egyedülmaradás kèt felnőtt gyerekkel. Házasságok, válás, unoka.....menekülès az èlettől.

Írta: Varga Etelka

Bosch

Te mindenki vagy, én meg én. Te hasonlatos vagy hozzám, mert hasonlatos vagyok hozzád. Te azt mondod mit én mondok. Te azt gondolod, mit én kiálltok. Te vágyakat írsz. Én csak mondatokat. Te mondattal felelsz, és én meg érzelmekkel.

Írta: Bangó János

Szerelem

Kezedet kulcsoltam kezemmel, egy lobbanás szellő hajadba kapta az est illatát, mosolyt csalva mindkettőnk szemébe. Mezítlen testét duruzsolta felénk az esti ég, mondtad, köszönöd, holnapra már vár Budapest zsongó élete. És megvolt az első igazan eperízű csókom.

Írta: Bangó János

Legújabb versek

A múlt tükre

Írta: Polnai Gábor

A jelen kardja

Írta: Polnai Gábor

Életem könyve

Írta: Polnai Gábor

Mitől féljek veled

Írta: Szat

Pandaemia

Írta: Szat

Támogat a félelem

Írta: Szat

Ennyi

Írta: Maat

Nem akarok meghalni

Írta: Bangó János

Üzenet

Írta: Sonkoly Éva


Legolvasottabb cikkek

Műértelmező dolgozat - Csokonai Vitéz Mihály Az estve című költeménye

Felhasznált irodalom: BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma Balassi kiadó 2003. DEBRECZENI Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Kossuth Egyetemi Kiadó,Csokonai Universitas Könyvtári Sorozat 1996. NEMES NAGY Ágnes: Szőke bikkfák. Verselemzések. Móra Könyvkiadó 1988.

Írta: skuolfi

Bűn és bűnhődés

Újabb beadandó, Felhasznált irodalom: Mihail BAHTYIN, Dosztojevszkij poétikájának problémái, Bp, Osiris, 2001. TÖRÖK Endre, Az orosz irodalom a XIX. században, Bp, Gondolat, 1970. FEJÉR Ádám, Raszkolnyikov, a humanista eszme áldozata, Bp, TKK, 1989. Nyikolaj BERGYAJEV,Dosztojevszkij világszemlélete

Írta: skuolfi

A macska szó eredete, története, jelentése, előfordulása és használata

„A kalandozások, vándorlások után új hazába, ám mégis idegen környezetbe került magyarság elsősorban az ott talált szláv lakossággal, valamint a környező szláv népcsoportokkal került összeköttetésbe..."

Írta: skuolfi

Edgar Allan Poe The Raven című versének és magyar nyelvű fordításának elemzése kontrasztív nyelvészeti szempontból

„Egyszer egy magányos éjféli órán, miközben gyengén és kimerülten merengtem furcsa, különös hangjaival körbevéve elfelejtett mondáknak, bóbiskoltam, majdnem el is szundítottam, mikor hirtelen jött egy kopogás. A szobaajtón mintha kopogást, kaparászást hallottam volna..."

Írta: skuolfi

Akkor és ma… Avagy mi változott az olimpiai játékok történetében az ókoriakhoz képest.

Tegyünk egy képzeletbeli időutazást az ókori Hellaszba,és kérjük meg a thaszoszi Theagenészt,és a spártai Küniszkát,h jöjjenek el velünk Pekingbe,a 29.Olimpiai játékokra,és legyenek annak díszvendégei.Azt hiszem,igencsak meglepődnének,h hová jutott az ő korabeli versenyük mintegy 2500 év elteltével.

Írta: Persepolis

Legolvasottabb versek

Repülnék,...szállnék!

Írta: Neubauer József

A szív,vissza-visszajár

Írta: Neubauer József

Béke

Írta: Veronai

Hahó

Írta: Pósán Ferenc

Terror

Írta: Huszár Krisztián Tamás

Bástya-fal.

Írta: Rézi

Érzés...

Írta: Herbák István András

Csókot küldtem

Írta: Ködmadár

Black Ice: Crazy is yours!

Írta: Black Ice


Egy vers csak úgy

Black Ice: Táncolj gyertyaláng!

Írta: Black Ice

Életképek 1.

Írta: Holló Miklós

Mire gondolhatnék?

Írta: door

Minden éjjel

Írta: Ködmadár

ki szeret

Írta: Molnár Zsolt

Miért ne......

Írta: Lezly

Ezo-frén

Írta: Ryan Turner

Már nincs ..

Írta: Molnár Zsolt

A préda

Írta: Rézi

Egy cikk csak úgy

Miért csodálkozol?

Amióta léteznek művészeti alkotások, azóta létezik, egy az-az iránt érdeklődő, és az alkotókat honoráló embercsoport is. Szerintem, már a barlangrajzokat készítő ősembert is szponzorálták a többiek...

Írta: Bányai János

Varsányiné

Beugró találós kérdés egy Pángalaktikus kvizműsorból: Melyik az az általunk ismert egyetlen értelemmel felruházott lény Amely egy sajnálatos hiba során bármily közel is álljon ahhoz hogy tökéletes legyen, mégis a szinte teljes idotizmust teszi meg fő eszményének…?

Írta: Sz. S. Péter

Tíz deka parizer

Csendesen, lehajtott fejjel csoszogott át az úton. Szemközt a kis közért tompa neonfényei villództak. Esteledett. Ilyen későn már nem szeretett eljönni otthonról, sok volt manapság a huligán. Nem volt jó világ az olyanokra, mint ő.

Írta: Catty21

Új barátok

Apjuknak ismét rengeteg új barátja lett, épp az esemény részleteibe avatja be Jolánt, a hihetetlen csodától még mindig felvillanyozva. Képzeld Jolán:

Írta: Bányai János

Mi kell a férfinak 18+

Tudom-e? Kérdezte Ronin, és én azt mondtam, majd leírom a férfiak szemszögéből is a szeretkezést. Hát itt van! Persze lehet, hogy rosszul sejtem!? Vagy mégsem?

Írta: P. Szabó Mária