Legújabb cikkek

Őszbe tévedőn

Emlékszel, mennyi ősz múlt, te hagytad, én sem mondtam semmi fontosat. Neked így jó, s én lapozom a napokat, mintha minden csak álomban történne velem.

Írta: Sonkoly Éva

Egy

Egy élet. Az egyszeri, elsuhanó világban tett tudatlan lépések, botlások, a megszokás langyos vize. Egy lélek, egy váratlanul elkapott pillanat. Egy.

Írta: Mayer Imola

Leèlt èlet.

Számottevès az elmúlt 70 èvről. Gyerekkor, házasság, gyerekek, halál. Egyedülmaradás kèt felnőtt gyerekkel. Házasságok, válás, unoka.....menekülès az èlettől.

Írta: Varga Etelka

Bosch

Te mindenki vagy, én meg én. Te hasonlatos vagy hozzám, mert hasonlatos vagyok hozzád. Te azt mondod mit én mondok. Te azt gondolod, mit én kiálltok. Te vágyakat írsz. Én csak mondatokat. Te mondattal felelsz, és én meg érzelmekkel.

Írta: Bangó János

Szerelem

Kezedet kulcsoltam kezemmel, egy lobbanás szellő hajadba kapta az est illatát, mosolyt csalva mindkettőnk szemébe. Mezítlen testét duruzsolta felénk az esti ég, mondtad, köszönöd, holnapra már vár Budapest zsongó élete. És megvolt az első igazan eperízű csókom.

Írta: Bangó János

Legújabb versek

A múlt tükre

Írta: Polnai Gábor

A jelen kardja

Írta: Polnai Gábor

Életem könyve

Írta: Polnai Gábor

Mitől féljek veled

Írta: Szat

Pandaemia

Írta: Szat

Támogat a félelem

Írta: Szat

Ennyi

Írta: Maat

Nem akarok meghalni

Írta: Bangó János

Üzenet

Írta: Sonkoly Éva


Legolvasottabb cikkek

Bűn és bűnhődés

Újabb beadandó, Felhasznált irodalom: Mihail BAHTYIN, Dosztojevszkij poétikájának problémái, Bp, Osiris, 2001. TÖRÖK Endre, Az orosz irodalom a XIX. században, Bp, Gondolat, 1970. FEJÉR Ádám, Raszkolnyikov, a humanista eszme áldozata, Bp, TKK, 1989. Nyikolaj BERGYAJEV,Dosztojevszkij világszemlélete

Írta: skuolfi

Edgar Allan Poe The Raven című versének és magyar nyelvű fordításának elemzése kontrasztív nyelvészeti szempontból

„Egyszer egy magányos éjféli órán, miközben gyengén és kimerülten merengtem furcsa, különös hangjaival körbevéve elfelejtett mondáknak, bóbiskoltam, majdnem el is szundítottam, mikor hirtelen jött egy kopogás. A szobaajtón mintha kopogást, kaparászást hallottam volna..."

Írta: skuolfi

A macska szó eredete, története, jelentése, előfordulása és használata

„A kalandozások, vándorlások után új hazába, ám mégis idegen környezetbe került magyarság elsősorban az ott talált szláv lakossággal, valamint a környező szláv népcsoportokkal került összeköttetésbe..."

Írta: skuolfi

A börtönszleng

Témaválasztásom talán szokatlan. Azért találtam ezt a kérdést érdekesnek, mert a szleng első megjelenése, tényleges kialakulása - mely igen messzi korokra nyúlik vissza - szintén a bűnözésnek köszönhető. A szleng eredetileg tolvajnyelv volt, a törvényen kívüliek (gyakran kisebbségek) nyelve..

Írta: skuolfi

Műértelmező dolgozat - Csokonai Vitéz Mihály Az estve című költeménye

Felhasznált irodalom: BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma Balassi kiadó 2003. DEBRECZENI Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Kossuth Egyetemi Kiadó,Csokonai Universitas Könyvtári Sorozat 1996. NEMES NAGY Ágnes: Szőke bikkfák. Verselemzések. Móra Könyvkiadó 1988.

Írta: skuolfi

Legolvasottabb versek

Add Jó Uram!

Írta: Neubauer József

Veled ölelkezem!

Írta: Neubauer József

Emlék

Írta: Tóth László

Súlyom érzem

Írta: Rézi

Játszottál a tűzzel

Írta: Ködmadár

Valami

Írta: Sonkoly Éva

Black Ice : Első eső nekem...

Írta: Black Ice

ó-don-sorok

Írta: kisjankó

Válasz

Írta: Sonkoly Éva


Egy vers csak úgy

levél Ateistához

Írta: ég

Mit adhatnék

Írta: Sonkoly Éva

Hajnali várakozás..

Írta: Rézi

Napon

Írta: Ködmadár

Valaki egyszer így gondolkozott

Írta: Juhi

Nyáron

Írta: Sonkoly Éva

Réteg amit lehámozni kell

Írta: feketetulipan

Black Ice:Égi jel

Írta: Black Ice

Csipke Rózsika

Írta: Halacska

Egy cikk csak úgy

Meg fagyott szív! ( második rész)

Egy igaz szerelemről szól, Ami gyerek korban, köttetett. Majd ki teljesedik. Minden szép és jó. Míg egy tragédia, szét nem válassza őket. Szerelmük, halhatatlanná válik. Az egyikük életében , minden meg változik. Csak szerelmük örök.

Írta: Marie Cruz

Anubis

Az egyiptomiak hite szerint a halál után az ember a Holtak Termébe kerül. Anubisz az elhunyt túlvilági megítélésénél, mint bíró volt jelen, így az istenek bírálójának is nevezték (A sakál hieroglif jele bírót is jelentett.).

Írta: Loorena

Hogyan lépjünk toWább

Erre a kérdésre egyértelmű a válasz! Bízz önmagadban! Butaság még mondanom, miért tételezed fel, hogy Te sem tudod. Na jó! Félre a tréfával. Senkit nem árt szándékomban megbántani, de kell egy bevezető! Szóval, hogy legyen! Nézzük! Kit milyen sérelem ért? Nézzük! Ki miért bántódott? Nézzük! Meg!

Írta: Veronai

Hiány

Valaminek a hiányát naponta megéljük, legyen az egy alapvető élelmiszer a konyhában, melyet elfelejtettünk megvenni, mondjuk a sót, mely nélkül főzni lehetetlen. Ugyanennyire hiányzik a szeretet, szerelem, a bizalom, meg minden, amit nélkülöznünk kell valamilyen oknál fogva. Pár szavas a vázlatom.

Írta: H.Kohut Katalin

Szívhang

A hangterjedési tétel és az elhagyatottság. Két szívdobbanás közt eltelt idő a legkisebb műszer nélkül mérhető időegység. Talán az első időmérés legpraktikusabb módja?

Írta: Arkhipélagosz