Mit kívánnék

Tegyük fel, hogy Kata vagyok és Kínában születtem, de az apám félig magyar volt, visszajöttünk Kaposvárra, ahol a szüleim elváltak és apám elvett egy spanyol nőt, aki korábban örökbefogadott egy szuahéli kisfiút. De mégis szemüveges és alacsony vagyok, dundi testalkatú, vörös hajú és szeplős...

Írta: skuolfi

Az ember tragédiája

Tavalyi szakbeadandó Madách Imre Az ember tragédiája című művének elemzéséből. Nem írok szakirodalomforrást, mert középiskolai tanárom előadása alapján írtam mindent, ő inspirálta az önálló gondolataimat.

Írta: skuolfi

Bűn és bűnhődés

Újabb beadandó, Felhasznált irodalom: Mihail BAHTYIN, Dosztojevszkij poétikájának problémái, Bp, Osiris, 2001. TÖRÖK Endre, Az orosz irodalom a XIX. században, Bp, Gondolat, 1970. FEJÉR Ádám, Raszkolnyikov, a humanista eszme áldozata, Bp, TKK, 1989. Nyikolaj BERGYAJEV,Dosztojevszkij világszemlélete

Írta: skuolfi

Műértelmező dolgozat - Csokonai Vitéz Mihály Az estve című költeménye

Felhasznált irodalom: BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma Balassi kiadó 2003. DEBRECZENI Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Kossuth Egyetemi Kiadó,Csokonai Universitas Könyvtári Sorozat 1996. NEMES NAGY Ágnes: Szőke bikkfák. Verselemzések. Móra Könyvkiadó 1988.

Írta: skuolfi

Edgar Allan Poe The Raven című versének és magyar nyelvű fordításának elemzése kontrasztív nyelvészeti szempontból

„Egyszer egy magányos éjféli órán, miközben gyengén és kimerülten merengtem furcsa, különös hangjaival körbevéve elfelejtett mondáknak, bóbiskoltam, majdnem el is szundítottam, mikor hirtelen jött egy kopogás. A szobaajtón mintha kopogást, kaparászást hallottam volna..."

Írta: skuolfi

A főnévi alaptag és a névelő mint determináns alaktani sajátosságai az angol és a magyar nyelvben

Az angol nyelvben a szintaktikai elemzés során szócsoportokat (Phrase) különítünk el, majd ezeket további összetevőkre bontjuk. A mondat alapját az igei és a névszói csoportok (Verb Phrase, Noun Phrase) adják. Ez utóbbi alaptagból és egy ún. determinánsból (Determiner) tevődik össze.

Írta: skuolfi

A macska szó eredete, története, jelentése, előfordulása és használata

„A kalandozások, vándorlások után új hazába, ám mégis idegen környezetbe került magyarság elsősorban az ott talált szláv lakossággal, valamint a környező szláv népcsoportokkal került összeköttetésbe..."

Írta: skuolfi

A börtönszleng

Témaválasztásom talán szokatlan. Azért találtam ezt a kérdést érdekesnek, mert a szleng első megjelenése, tényleges kialakulása - mely igen messzi korokra nyúlik vissza - szintén a bűnözésnek köszönhető. A szleng eredetileg tolvajnyelv volt, a törvényen kívüliek (gyakran kisebbségek) nyelve..

Írta: skuolfi

Kedvcsináló

Székesfehérvárhoz, ahol születtem, tanultam, házasodtam,ahol világra hoztam a gyermekem, nehogy bárki azt higgye, ez a város unalmas. Szeretek itt élni.

Írta: skuolfi