Legújabb cikkek

Őszbe tévedőn

Emlékszel, mennyi ősz múlt, te hagytad, én sem mondtam semmi fontosat. Neked így jó, s én lapozom a napokat, mintha minden csak álomban történne velem.

Írta: Sonkoly Éva

Egy

Egy élet. Az egyszeri, elsuhanó világban tett tudatlan lépések, botlások, a megszokás langyos vize. Egy lélek, egy váratlanul elkapott pillanat. Egy.

Írta: Mayer Imola

Leèlt èlet.

Számottevès az elmúlt 70 èvről. Gyerekkor, házasság, gyerekek, halál. Egyedülmaradás kèt felnőtt gyerekkel. Házasságok, válás, unoka.....menekülès az èlettől.

Írta: Varga Etelka

Bosch

Te mindenki vagy, én meg én. Te hasonlatos vagy hozzám, mert hasonlatos vagyok hozzád. Te azt mondod mit én mondok. Te azt gondolod, mit én kiálltok. Te vágyakat írsz. Én csak mondatokat. Te mondattal felelsz, és én meg érzelmekkel.

Írta: Bangó János

Szerelem

Kezedet kulcsoltam kezemmel, egy lobbanás szellő hajadba kapta az est illatát, mosolyt csalva mindkettőnk szemébe. Mezítlen testét duruzsolta felénk az esti ég, mondtad, köszönöd, holnapra már vár Budapest zsongó élete. És megvolt az első igazan eperízű csókom.

Írta: Bangó János

Legújabb versek

A múlt tükre

Írta: Polnai Gábor

A jelen kardja

Írta: Polnai Gábor

Életem könyve

Írta: Polnai Gábor

Mitől féljek veled

Írta: Szat

Pandaemia

Írta: Szat

Támogat a félelem

Írta: Szat

Ennyi

Írta: Maat

Nem akarok meghalni

Írta: Bangó János

Üzenet

Írta: Sonkoly Éva


Legolvasottabb cikkek

Műértelmező dolgozat - Csokonai Vitéz Mihály Az estve című költeménye

Felhasznált irodalom: BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma Balassi kiadó 2003. DEBRECZENI Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Kossuth Egyetemi Kiadó,Csokonai Universitas Könyvtári Sorozat 1996. NEMES NAGY Ágnes: Szőke bikkfák. Verselemzések. Móra Könyvkiadó 1988.

Írta: skuolfi

A macska szó eredete, története, jelentése, előfordulása és használata

„A kalandozások, vándorlások után új hazába, ám mégis idegen környezetbe került magyarság elsősorban az ott talált szláv lakossággal, valamint a környező szláv népcsoportokkal került összeköttetésbe..."

Írta: skuolfi

Akkor és ma… Avagy mi változott az olimpiai játékok történetében az ókoriakhoz képest.

Tegyünk egy képzeletbeli időutazást az ókori Hellaszba,és kérjük meg a thaszoszi Theagenészt,és a spártai Küniszkát,h jöjjenek el velünk Pekingbe,a 29.Olimpiai játékokra,és legyenek annak díszvendégei.Azt hiszem,igencsak meglepődnének,h hová jutott az ő korabeli versenyük mintegy 2500 év elteltével.

Írta: Persepolis

Homoszexualitás és pederasztia a klasszikus görög hadseregben

Milyen sztereotípiák jutnak eszünkbe,ha a melegek kerülnek szóba?Nőies a viselkedésük,takarítás-mániásak,műszaki analfabéták,fehér öleb van a hónuk alatt.Mindezek sok esetben nem valósak,de egy dolgot egészen biztosan nem tudnánk elképzelni:egykor meghatározóak voltak a klasszikus ókori hadseregben!

Írta: Persepolis

Bűn és bűnhődés

Újabb beadandó, Felhasznált irodalom: Mihail BAHTYIN, Dosztojevszkij poétikájának problémái, Bp, Osiris, 2001. TÖRÖK Endre, Az orosz irodalom a XIX. században, Bp, Gondolat, 1970. FEJÉR Ádám, Raszkolnyikov, a humanista eszme áldozata, Bp, TKK, 1989. Nyikolaj BERGYAJEV,Dosztojevszkij világszemlélete

Írta: skuolfi

Legolvasottabb versek

Add Jó Uram!

Írta: Neubauer József

Az út végén.

Írta: Neubauer József

Az élet éled.

Írta: Neubauer József

Csókot küldtem

Írta: Ködmadár

Black Ice : Lehull a lepel

Írta: Black Ice

Black Ice: Mily megható igaz Mindenható

Írta: Black Ice

t ú l é l é s

Írta: kisjankó

Vér és könnyek ( Namaste )

Írta: Rézi

Mi Urunk.

Írta: Rézi


Egy vers csak úgy

Végtelen idő

Írta: Sonkoly Éva

Tangó

Írta: Herbák István András

Hitemben...

Írta: Neubauer József

Magány

Írta: Ködmadár

Könnyelműség...

Írta: Sonkoly Éva

Ez az a rész

Írta: one flew

Hiányzol

Írta: Marján Csaba

Legenda

Írta: Árvai Emil

Játszom a színekkel

Írta: Sonkoly Éva

Egy cikk csak úgy

Találkozás

A történet két fiatalról szól, akik gyengén látók. Sokdioptriás szemüveggel nem könnyű ismerkedni. Ők az internet segítségével találtak egymásra, Az első találkozástól egy kicsit mindketten félnek.

Írta: Irogató

ALADÁR BUKÁSA

Egyszer az árnyékvilágban nem is olyan nagyon rég, úgy tán hatezer éve lehetett, hogy volt egy igen csintalan siheder legény, akit Aladárnak hívtak. Egyszer Aladár elment, mert azt gondolta, hogy itt az ideje szórakozni, így fogta magát

Írta: feketetulipan

Kimondatlanul

- Csak annyit kérek, hogy szeress! - csapott öklével az asztalra, miközben a szavak dühödt éllel hagyták el a száját. Szemében könnyek gyűltek, s hiába igyekezte visszafojtani őket, legördültek az arcán, s a sós ízt a szájában érezte.

Írta: Szabó Fruzsina

A szó, amire vágyott...

Hosszú volt az éjszaka. Ági többször felébredt. Valami nem hagyta nyugodni. Az élete, a gondolatai, és a szerelem......

Írta: Hulló Csilla(g)

Hasadék

Nagyon szeretek a fiammal ( Attila ) sziklát mászni. Ez adta az ötletet írásomhoz. Nagyon szeretem a természetet, annak szépsége lenyűgöz. Maga a sziklamászás veszélyes sport, de ha rendelkezünk a biztonsági felszerelésekkel, igazi sport élményben lehet részünk.

Írta: Lukács Mária