Legújabb cikkek

Őszbe tévedőn

Emlékszel, mennyi ősz múlt, te hagytad, én sem mondtam semmi fontosat. Neked így jó, s én lapozom a napokat, mintha minden csak álomban történne velem.

Írta: Sonkoly Éva

Egy

Egy élet. Az egyszeri, elsuhanó világban tett tudatlan lépések, botlások, a megszokás langyos vize. Egy lélek, egy váratlanul elkapott pillanat. Egy.

Írta: Mayer Imola

Leèlt èlet.

Számottevès az elmúlt 70 èvről. Gyerekkor, házasság, gyerekek, halál. Egyedülmaradás kèt felnőtt gyerekkel. Házasságok, válás, unoka.....menekülès az èlettől.

Írta: Varga Etelka

Bosch

Te mindenki vagy, én meg én. Te hasonlatos vagy hozzám, mert hasonlatos vagyok hozzád. Te azt mondod mit én mondok. Te azt gondolod, mit én kiálltok. Te vágyakat írsz. Én csak mondatokat. Te mondattal felelsz, és én meg érzelmekkel.

Írta: Bangó János

Szerelem

Kezedet kulcsoltam kezemmel, egy lobbanás szellő hajadba kapta az est illatát, mosolyt csalva mindkettőnk szemébe. Mezítlen testét duruzsolta felénk az esti ég, mondtad, köszönöd, holnapra már vár Budapest zsongó élete. És megvolt az első igazan eperízű csókom.

Írta: Bangó János

Legújabb versek

A múlt tükre

Írta: Polnai Gábor

A jelen kardja

Írta: Polnai Gábor

Életem könyve

Írta: Polnai Gábor

Mitől féljek veled

Írta: Szat

Pandaemia

Írta: Szat

Támogat a félelem

Írta: Szat

Ennyi

Írta: Maat

Nem akarok meghalni

Írta: Bangó János

Üzenet

Írta: Sonkoly Éva


Legolvasottabb cikkek

Bűn és bűnhődés

Újabb beadandó, Felhasznált irodalom: Mihail BAHTYIN, Dosztojevszkij poétikájának problémái, Bp, Osiris, 2001. TÖRÖK Endre, Az orosz irodalom a XIX. században, Bp, Gondolat, 1970. FEJÉR Ádám, Raszkolnyikov, a humanista eszme áldozata, Bp, TKK, 1989. Nyikolaj BERGYAJEV,Dosztojevszkij világszemlélete

Írta: skuolfi

Edgar Allan Poe The Raven című versének és magyar nyelvű fordításának elemzése kontrasztív nyelvészeti szempontból

„Egyszer egy magányos éjféli órán, miközben gyengén és kimerülten merengtem furcsa, különös hangjaival körbevéve elfelejtett mondáknak, bóbiskoltam, majdnem el is szundítottam, mikor hirtelen jött egy kopogás. A szobaajtón mintha kopogást, kaparászást hallottam volna..."

Írta: skuolfi

A macska szó eredete, története, jelentése, előfordulása és használata

„A kalandozások, vándorlások után új hazába, ám mégis idegen környezetbe került magyarság elsősorban az ott talált szláv lakossággal, valamint a környező szláv népcsoportokkal került összeköttetésbe..."

Írta: skuolfi

A börtönszleng

Témaválasztásom talán szokatlan. Azért találtam ezt a kérdést érdekesnek, mert a szleng első megjelenése, tényleges kialakulása - mely igen messzi korokra nyúlik vissza - szintén a bűnözésnek köszönhető. A szleng eredetileg tolvajnyelv volt, a törvényen kívüliek (gyakran kisebbségek) nyelve..

Írta: skuolfi

Műértelmező dolgozat - Csokonai Vitéz Mihály Az estve című költeménye

Felhasznált irodalom: BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma Balassi kiadó 2003. DEBRECZENI Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Kossuth Egyetemi Kiadó,Csokonai Universitas Könyvtári Sorozat 1996. NEMES NAGY Ágnes: Szőke bikkfák. Verselemzések. Móra Könyvkiadó 1988.

Írta: skuolfi

Legolvasottabb versek

Add Jó Uram!

Írta: Neubauer József

Veled ölelkezem!

Írta: Neubauer József

Súlyom érzem

Írta: Rézi

Valami

Írta: Sonkoly Éva

Emlék

Írta: Tóth László

Játszottál a tűzzel

Írta: Ködmadár

Válasz

Írta: Sonkoly Éva

Megélhetés

Írta: lengyelsas

Tűzvirág

Írta: Bangó János


Egy vers csak úgy

Tiszavirág

Írta: Vox_ humana

SIKOLY

Írta: Ladislau Lew

Fekete arany

Írta: László Attila

Csöpi

Írta: TMT

Nincsen arcom

Írta: Molnár Zsolt

Kérés

Írta: Sonkoly Éva

Védj meg engem

Írta: Molnár Zsolt

Szeretlek, mint mindig

Írta: Veronai

VÁSÁR

Írta: Maja

Egy cikk csak úgy

Álló idő

A történet tipikus,semmi új nincs benne. Néhányan,sőt sokan magukra ismernek majd. Nem a történet,nem az ítélet,maga az érzés,a hangulat,ahogy áll az idő.

Írta: Loorena

Szubjektív- Szabad gondolatok az emigrációról

Szabad gondolataim az ismeretlenről, más világokról, más életekről, saját magamról. S minthogy még nem ismerem őt, hogy megismerem-e, szintén nem tudom. Csak barangolom...

Írta: Namida

banális

Ki nem szeretett már, és ki nem volt már hülye? Mondják, ne szaladj olyan szekér után, ami nem vesz fel. De, ha egyszer már rajta voltam, akkor mit csináljak? Vagy én leszek a ló, vagy másfelé kell mennem.

Írta: lúzer

Híd a Tisza felett

Látod? Nyugszik az est fénye! Látod, kapaszkodik a Nap, ünnepelne, és égből fényeket követelve sikálta lábunk, legyőzte a távolságot a lét, és égben éledt fények közt mind a harmincöt évet. Híd a Tisza felett! Már örökre.

Írta: Bangó János

Elfeledett élet! ( Avagy az élet furcsa,fintora)

A történet egy lakatlan szigeten, zajlik. Egy nő, aki túl él egy hajótörést. Életének, olyan szakaszát éli át, amit eddig csak álmában látott, és most valóra válik. A történet, kissé erotikus, inkább erőszak mint szex. Sokat megélt lányra, még is csodás megmenekülés vár.

Írta: Marie Cruz