Legújabb cikkek

Őszbe tévedőn

Emlékszel, mennyi ősz múlt, te hagytad, én sem mondtam semmi fontosat. Neked így jó, s én lapozom a napokat, mintha minden csak álomban történne velem.

Írta: Sonkoly Éva

Egy

Egy élet. Az egyszeri, elsuhanó világban tett tudatlan lépések, botlások, a megszokás langyos vize. Egy lélek, egy váratlanul elkapott pillanat. Egy.

Írta: Mayer Imola

Leèlt èlet.

Számottevès az elmúlt 70 èvről. Gyerekkor, házasság, gyerekek, halál. Egyedülmaradás kèt felnőtt gyerekkel. Házasságok, válás, unoka.....menekülès az èlettől.

Írta: Varga Etelka

Bosch

Te mindenki vagy, én meg én. Te hasonlatos vagy hozzám, mert hasonlatos vagyok hozzád. Te azt mondod mit én mondok. Te azt gondolod, mit én kiálltok. Te vágyakat írsz. Én csak mondatokat. Te mondattal felelsz, és én meg érzelmekkel.

Írta: Bangó János

Szerelem

Kezedet kulcsoltam kezemmel, egy lobbanás szellő hajadba kapta az est illatát, mosolyt csalva mindkettőnk szemébe. Mezítlen testét duruzsolta felénk az esti ég, mondtad, köszönöd, holnapra már vár Budapest zsongó élete. És megvolt az első igazan eperízű csókom.

Írta: Bangó János

Legújabb versek

A múlt tükre

Írta: Polnai Gábor

A jelen kardja

Írta: Polnai Gábor

Életem könyve

Írta: Polnai Gábor

Mitől féljek veled

Írta: Szat

Pandaemia

Írta: Szat

Támogat a félelem

Írta: Szat

Ennyi

Írta: Maat

Nem akarok meghalni

Írta: Bangó János

Üzenet

Írta: Sonkoly Éva


Legolvasottabb cikkek

Akkor és ma… Avagy mi változott az olimpiai játékok történetében az ókoriakhoz képest.

Tegyünk egy képzeletbeli időutazást az ókori Hellaszba,és kérjük meg a thaszoszi Theagenészt,és a spártai Küniszkát,h jöjjenek el velünk Pekingbe,a 29.Olimpiai játékokra,és legyenek annak díszvendégei.Azt hiszem,igencsak meglepődnének,h hová jutott az ő korabeli versenyük mintegy 2500 év elteltével.

Írta: Persepolis

Bűn és bűnhődés

Újabb beadandó, Felhasznált irodalom: Mihail BAHTYIN, Dosztojevszkij poétikájának problémái, Bp, Osiris, 2001. TÖRÖK Endre, Az orosz irodalom a XIX. században, Bp, Gondolat, 1970. FEJÉR Ádám, Raszkolnyikov, a humanista eszme áldozata, Bp, TKK, 1989. Nyikolaj BERGYAJEV,Dosztojevszkij világszemlélete

Írta: skuolfi

A macska szó eredete, története, jelentése, előfordulása és használata

„A kalandozások, vándorlások után új hazába, ám mégis idegen környezetbe került magyarság elsősorban az ott talált szláv lakossággal, valamint a környező szláv népcsoportokkal került összeköttetésbe..."

Írta: skuolfi

Barsine története - Daskyleion, Perzsia gyönyörű tartománya (2. fejezet)

Egy perzsa asszony élettörténete, aki három férfi szerelmén keresztül volt tanúja a perzsa birodalom lehanyatlásának, és a hellénizmus térhódításának. Története szorosan, de változatosan fonódik össze a kor legkimagaslóbb személyiségeinek életével és korával.

Írta: Persepolis

Műértelmező dolgozat - Csokonai Vitéz Mihály Az estve című költeménye

Felhasznált irodalom: BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma Balassi kiadó 2003. DEBRECZENI Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Kossuth Egyetemi Kiadó,Csokonai Universitas Könyvtári Sorozat 1996. NEMES NAGY Ágnes: Szőke bikkfák. Verselemzések. Móra Könyvkiadó 1988.

Írta: skuolfi

Legolvasottabb versek

Add Jó Uram!

Írta: Neubauer József

A szív,vissza-visszajár

Írta: Neubauer József

Kóbor csillag.

Írta: Neubauer József

Petra

Írta: Tóth László

Ünnepelt bénaság

Írta: Szat

Cirkuszi katarzis

Írta: Morse

Karácsonyi Kurva

Írta: Artsard

Gyönyör

Írta: Ködmadár

Emlékek keringője

Írta: Te


Egy vers csak úgy

Egy téli merengés

Írta: pillango

Csak lufik lehetünk...

Írta: Szat

Bajszán a vízcsepp...

Írta: Magdileona

Próbáltam írni.

Írta: Rézi

Lehettem volna

Írta: Magdileona

Megmutatom az utat...

Írta: Kardos Győző

Katicabogár..

Írta: Neubauer József

Ha kell...

Írta: Szat

Júliusban

Írta: Sonkoly Éva

Egy cikk csak úgy

Letenni a könyvet

Talán nemcsak a könyvet tehetjük le, hanem a múltunkat. Az életünket meg kell változatni néha gyökeresen. Ha van elég bátorságunk, akkor képesek leszünk az első lépés megtételéhez. A következő kis történet csak egy példa, de megfontolandó néha a változtatás kérdése.

Írta: michelle

A völgy

Már régen volt, hogy egy konferencián hallottam az alábbi kis anekdotát. Igazságát a tapasztalat messzemenően alátámasztja. Hogy végülis ki győz? A huncut szemű gyerek? Vigyázzunk! Az "ellenfél", az oktatás is nagyon igyekszik!

Írta: Mc. Pollack

Panelsztori

Sokan szapulják a kockaházakat. Számtalan hibája mellett hatalmas előnye is van, nem alszunk a híd alatt! Mostani dörmögésem is csak a humor kedvéért született.

Írta: epipapi

Ha jön a reggel

Mit is írhatnék ide, ilyen hosszú távollét után. A szavak elmerülnek és nem tudnak újra felemelkedni. Van ez így, velem is ez történt. Erről szól talán ez a történet.

Írta: Pyrrhusz

A sors játéka

János, bár, a harmincas éveit taposta, még ma is szertelen és szeszélyes természetű volt. Gyermekként is rengeteg gondot, keserűséget okozott szüleinek, akiket már korán elveszített.

Írta: Lukács Mária