Legújabb cikkek

Őszbe tévedőn

Emlékszel, mennyi ősz múlt, te hagytad, én sem mondtam semmi fontosat. Neked így jó, s én lapozom a napokat, mintha minden csak álomban történne velem.

Írta: Sonkoly Éva

Egy

Egy élet. Az egyszeri, elsuhanó világban tett tudatlan lépések, botlások, a megszokás langyos vize. Egy lélek, egy váratlanul elkapott pillanat. Egy.

Írta: Mayer Imola

Leèlt èlet.

Számottevès az elmúlt 70 èvről. Gyerekkor, házasság, gyerekek, halál. Egyedülmaradás kèt felnőtt gyerekkel. Házasságok, válás, unoka.....menekülès az èlettől.

Írta: Varga Etelka

Bosch

Te mindenki vagy, én meg én. Te hasonlatos vagy hozzám, mert hasonlatos vagyok hozzád. Te azt mondod mit én mondok. Te azt gondolod, mit én kiálltok. Te vágyakat írsz. Én csak mondatokat. Te mondattal felelsz, és én meg érzelmekkel.

Írta: Bangó János

Szerelem

Kezedet kulcsoltam kezemmel, egy lobbanás szellő hajadba kapta az est illatát, mosolyt csalva mindkettőnk szemébe. Mezítlen testét duruzsolta felénk az esti ég, mondtad, köszönöd, holnapra már vár Budapest zsongó élete. És megvolt az első igazan eperízű csókom.

Írta: Bangó János

Legújabb versek

Mitől féljek veled

Írta: Szat

Pandaemia

Írta: Szat

Támogat a félelem

Írta: Szat

Ennyi

Írta: Maat

Nem akarok meghalni

Írta: Bangó János

Üzenet

Írta: Sonkoly Éva

Csiklandós csikótojás

Írta: Szat

Vágy

Írta: Bangó János

Néma kiáltás

Írta: Neubauer József


Legolvasottabb cikkek

Edgar Allan Poe The Raven című versének és magyar nyelvű fordításának elemzése kontrasztív nyelvészeti szempontból

„Egyszer egy magányos éjféli órán, miközben gyengén és kimerülten merengtem furcsa, különös hangjaival körbevéve elfelejtett mondáknak, bóbiskoltam, majdnem el is szundítottam, mikor hirtelen jött egy kopogás. A szobaajtón mintha kopogást, kaparászást hallottam volna..."

Írta: skuolfi

Műértelmező dolgozat - Csokonai Vitéz Mihály Az estve című költeménye

Felhasznált irodalom: BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma Balassi kiadó 2003. DEBRECZENI Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Kossuth Egyetemi Kiadó,Csokonai Universitas Könyvtári Sorozat 1996. NEMES NAGY Ágnes: Szőke bikkfák. Verselemzések. Móra Könyvkiadó 1988.

Írta: skuolfi

A macska szó eredete, története, jelentése, előfordulása és használata

„A kalandozások, vándorlások után új hazába, ám mégis idegen környezetbe került magyarság elsősorban az ott talált szláv lakossággal, valamint a környező szláv népcsoportokkal került összeköttetésbe..."

Írta: skuolfi

Bűn és bűnhődés

Újabb beadandó, Felhasznált irodalom: Mihail BAHTYIN, Dosztojevszkij poétikájának problémái, Bp, Osiris, 2001. TÖRÖK Endre, Az orosz irodalom a XIX. században, Bp, Gondolat, 1970. FEJÉR Ádám, Raszkolnyikov, a humanista eszme áldozata, Bp, TKK, 1989. Nyikolaj BERGYAJEV,Dosztojevszkij világszemlélete

Írta: skuolfi

A börtönszleng

Témaválasztásom talán szokatlan. Azért találtam ezt a kérdést érdekesnek, mert a szleng első megjelenése, tényleges kialakulása - mely igen messzi korokra nyúlik vissza - szintén a bűnözésnek köszönhető. A szleng eredetileg tolvajnyelv volt, a törvényen kívüliek (gyakran kisebbségek) nyelve..

Írta: skuolfi

Legolvasottabb versek

In memoriam verona

Írta: Veronai

Talán örökké.

Írta: Neubauer József

Életkönyv

Írta: Judy N.G.

Szerelmes vers

Írta: Veronai

Élni,.....s szeretni

Írta: Neubauer József

Lóverseny

Írta: TMT

Nem szívesen lennék....

Írta: Forgács Máté

Szóljatok!

Írta: Veronai

egy perc

Írta: bobita


Egy vers csak úgy

Sorsom Csillaga

Írta: Álom

Vörös Oroszlán

Írta: szuszek

A napfény íze

Írta: Sonkoly Éva

Arc

Írta: Amadeus

Szerelmes vers

Írta: Horváth Norbi

Ezo-frén

Írta: Ryan Turner

Fák ...

Írta: Jocc36

Ruder Jana "Már és még" írására

Írta: Veronai

Sírfelirat most

Írta: skorpio

Egy cikk csak úgy

Az utolsó találkozás.4.rész.

A fájó múlt ,az elmúló szeretet,elöli menekülés az ismeretlenbe.Mindent feladva,mindenkit feledve,kiutat már nem keresve,de az életet el nem dobva,még élni,...kicsit élni tovább.

Írta: Neubauer József

Mallorcán nyaraltam

2007 szeptemberében egy nyereményjáték fődijasaként Mallorca szigetén tölthettem el egy hetet.Már az indulás is izgalmakat tartogatott,majdnem egy napig tartott az út. De még ezen is csak nevetni tudtam,6 óra 50 perckor indult volna a gép,de 11 órakkor még repülőgép sem volt.

Írta: Kovács István

A nyíló Nap

Nem haragszom senkire. Nem bántott senki. Nincs semmi bajom, nem történt velem semmiféle tragédia. Nem lehet majd felelőst találni, ne is keressetek. Legyetek jók!...

Írta: Láng Anikó

veszprémium

a veszprémi élet- milyen az ha egy nagyobb városi polgár bekerül egy kisebb városba. hogyan boldogul és miként sikerül beilleszkedni. egy nap élménye a főtéren.

Írta: kanor francis

Közmondások, szállóigék

Az utóbbi években átértelmeztük közmondásainkat, szállóigéinket, sőt újakat is megfogalmaztunk. Az indián eredetűek például, komoly karriert futottak (futnak) be, a népi megfigyelések tanulságai sem a régiek

Írta: Bányai János