Legújabb cikkek

Őszbe tévedőn

Emlékszel, mennyi ősz múlt, te hagytad, én sem mondtam semmi fontosat. Neked így jó, s én lapozom a napokat, mintha minden csak álomban történne velem.

Írta: Sonkoly Éva

Egy

Egy élet. Az egyszeri, elsuhanó világban tett tudatlan lépések, botlások, a megszokás langyos vize. Egy lélek, egy váratlanul elkapott pillanat. Egy.

Írta: Mayer Imola

Leèlt èlet.

Számottevès az elmúlt 70 èvről. Gyerekkor, házasság, gyerekek, halál. Egyedülmaradás kèt felnőtt gyerekkel. Házasságok, válás, unoka.....menekülès az èlettől.

Írta: Varga Etelka

Bosch

Te mindenki vagy, én meg én. Te hasonlatos vagy hozzám, mert hasonlatos vagyok hozzád. Te azt mondod mit én mondok. Te azt gondolod, mit én kiálltok. Te vágyakat írsz. Én csak mondatokat. Te mondattal felelsz, és én meg érzelmekkel.

Írta: Bangó János

Szerelem

Kezedet kulcsoltam kezemmel, egy lobbanás szellő hajadba kapta az est illatát, mosolyt csalva mindkettőnk szemébe. Mezítlen testét duruzsolta felénk az esti ég, mondtad, köszönöd, holnapra már vár Budapest zsongó élete. És megvolt az első igazan eperízű csókom.

Írta: Bangó János

Legújabb versek

A múlt tükre

Írta: Polnai Gábor

A jelen kardja

Írta: Polnai Gábor

Életem könyve

Írta: Polnai Gábor

Mitől féljek veled

Írta: Szat

Pandaemia

Írta: Szat

Támogat a félelem

Írta: Szat

Ennyi

Írta: Maat

Nem akarok meghalni

Írta: Bangó János

Üzenet

Írta: Sonkoly Éva


Legolvasottabb cikkek

Akkor és ma… Avagy mi változott az olimpiai játékok történetében az ókoriakhoz képest.

Tegyünk egy képzeletbeli időutazást az ókori Hellaszba,és kérjük meg a thaszoszi Theagenészt,és a spártai Küniszkát,h jöjjenek el velünk Pekingbe,a 29.Olimpiai játékokra,és legyenek annak díszvendégei.Azt hiszem,igencsak meglepődnének,h hová jutott az ő korabeli versenyük mintegy 2500 év elteltével.

Írta: Persepolis

Műértelmező dolgozat - Csokonai Vitéz Mihály Az estve című költeménye

Felhasznált irodalom: BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma Balassi kiadó 2003. DEBRECZENI Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Kossuth Egyetemi Kiadó,Csokonai Universitas Könyvtári Sorozat 1996. NEMES NAGY Ágnes: Szőke bikkfák. Verselemzések. Móra Könyvkiadó 1988.

Írta: skuolfi

A macska szó eredete, története, jelentése, előfordulása és használata

„A kalandozások, vándorlások után új hazába, ám mégis idegen környezetbe került magyarság elsősorban az ott talált szláv lakossággal, valamint a környező szláv népcsoportokkal került összeköttetésbe..."

Írta: skuolfi

Etruszk temetkezési szokások

Ismét egy rejtélyes eredetű ókori nép, az etruszkok kerülnek górcső alá, akiknek temetkezési kultúrája oly sok mindenben eltér, de több mindenben hasonlít is koruk népeinek temetkezéséhez.

Írta: Persepolis

Edgar Allan Poe The Raven című versének és magyar nyelvű fordításának elemzése kontrasztív nyelvészeti szempontból

„Egyszer egy magányos éjféli órán, miközben gyengén és kimerülten merengtem furcsa, különös hangjaival körbevéve elfelejtett mondáknak, bóbiskoltam, majdnem el is szundítottam, mikor hirtelen jött egy kopogás. A szobaajtón mintha kopogást, kaparászást hallottam volna..."

Írta: skuolfi

Legolvasottabb versek

Add Jó Uram!

Írta: Neubauer József

Mi van a fejemben?

Írta: Huszár Krisztián Tamás

Petra

Írta: Tóth László

Az út végén.

Írta: Neubauer József

Láthassam Őket!

Írta: Neubauer József

A varázslat vége

Írta: skorpio

Valamikor régen..

Írta: Rézi

Szeretet.

Írta: Neubauer József

Kőszikla

Írta: Judy N.G.


Egy vers csak úgy

Itt a szél

Írta: Tóth László

Gyertyagyújtás

Írta: Sonkoly Éva

Vágy-álom.

Írta: Rézi

300

Írta: kavics

Ki a hibás?

Írta: mona850812

Lélekben, Életben

Írta: M. Peteri

Karácsonyi Kurva

Írta: Artsard

A gereblyenyél, a kutya és a pórul járt hősszerelmes

Írta: Halacska

Black Ice:Megtelt

Írta: Black Ice

Egy cikk csak úgy

Szánalmas!

Egyre ritkábban nézem a kereskedelmi csatornák műsorait, és szinte sohasem veszek a kezembe bulvárújságokat, ugyanis nem vagyok kíváncsi arra a kontrollálatlan mennyiségben hömpölygő szemétre, amely ezekből az orgánumokból ömlik az emberekre.

Írta: Persepolis

Értetlenség

Soha se írtam, csak most úgy rám tört. Lehet ,hogy még lesz ilyen"szikra", na azt majd jól lekarcolom ide ni........ és aztán lesz ami lesz alapon elolvassátok, vagy mi a szösz....

Írta: Lezly

Nőakt a Dunaparton

A főorvos, mint eleven hús-vér isten vezeti a bandát. Rendet tart. Neki van státusza, ezt érezteti. Neki ne ugasson senki! Utasít, lekiabál, magyarból latinra vált. Kivonja a benned rejlő igazságot testtartásodból, vagy abból a bamba tekintetből, amit maga tett az ábrázatodra, amikor megemelte a

Írta: Molnár Zsolt

Elszakadt a cérna

Teljesen hülyére vett. Ült magában, mozdulatlanul, tette-vette magát, mintha észre sem venne, pedig nagyon jól tudtam, hogy figyel. Nagyon is figyeli minden mozdulatomat. Nem tudtam átvágni, megtéveszteni, mint ahogy ő sem engem.

Írta: Mazsoka

Szemeink beszéde

Nem szóltál hozzám semmit, és mégis milyen sokat mondtál tekinteteddel! Beszédesek a szemeid! Csak némán álltam veled szemben, a fürkésző pillantásaid tüzében, és az volt a gondolataimban, hogy meg kellene szólalnom, egy szót kellene mondanom. Szép volt az a néma pillanat.

Írta: Evelyne Langerh