Legújabb cikkek

Őszbe tévedőn

Emlékszel, mennyi ősz múlt, te hagytad, én sem mondtam semmi fontosat. Neked így jó, s én lapozom a napokat, mintha minden csak álomban történne velem.

Írta: Sonkoly Éva

Egy

Egy élet. Az egyszeri, elsuhanó világban tett tudatlan lépések, botlások, a megszokás langyos vize. Egy lélek, egy váratlanul elkapott pillanat. Egy.

Írta: Mayer Imola

Leèlt èlet.

Számottevès az elmúlt 70 èvről. Gyerekkor, házasság, gyerekek, halál. Egyedülmaradás kèt felnőtt gyerekkel. Házasságok, válás, unoka.....menekülès az èlettől.

Írta: Varga Etelka

Bosch

Te mindenki vagy, én meg én. Te hasonlatos vagy hozzám, mert hasonlatos vagyok hozzád. Te azt mondod mit én mondok. Te azt gondolod, mit én kiálltok. Te vágyakat írsz. Én csak mondatokat. Te mondattal felelsz, és én meg érzelmekkel.

Írta: Bangó János

Szerelem

Kezedet kulcsoltam kezemmel, egy lobbanás szellő hajadba kapta az est illatát, mosolyt csalva mindkettőnk szemébe. Mezítlen testét duruzsolta felénk az esti ég, mondtad, köszönöd, holnapra már vár Budapest zsongó élete. És megvolt az első igazan eperízű csókom.

Írta: Bangó János

Legújabb versek

A múlt tükre

Írta: Polnai Gábor

A jelen kardja

Írta: Polnai Gábor

Életem könyve

Írta: Polnai Gábor

Mitől féljek veled

Írta: Szat

Pandaemia

Írta: Szat

Támogat a félelem

Írta: Szat

Ennyi

Írta: Maat

Nem akarok meghalni

Írta: Bangó János

Üzenet

Írta: Sonkoly Éva


Legolvasottabb cikkek

Műértelmező dolgozat - Csokonai Vitéz Mihály Az estve című költeménye

Felhasznált irodalom: BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma Balassi kiadó 2003. DEBRECZENI Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Kossuth Egyetemi Kiadó,Csokonai Universitas Könyvtári Sorozat 1996. NEMES NAGY Ágnes: Szőke bikkfák. Verselemzések. Móra Könyvkiadó 1988.

Írta: skuolfi

Bűn és bűnhődés

Újabb beadandó, Felhasznált irodalom: Mihail BAHTYIN, Dosztojevszkij poétikájának problémái, Bp, Osiris, 2001. TÖRÖK Endre, Az orosz irodalom a XIX. században, Bp, Gondolat, 1970. FEJÉR Ádám, Raszkolnyikov, a humanista eszme áldozata, Bp, TKK, 1989. Nyikolaj BERGYAJEV,Dosztojevszkij világszemlélete

Írta: skuolfi

Edgar Allan Poe The Raven című versének és magyar nyelvű fordításának elemzése kontrasztív nyelvészeti szempontból

„Egyszer egy magányos éjféli órán, miközben gyengén és kimerülten merengtem furcsa, különös hangjaival körbevéve elfelejtett mondáknak, bóbiskoltam, majdnem el is szundítottam, mikor hirtelen jött egy kopogás. A szobaajtón mintha kopogást, kaparászást hallottam volna..."

Írta: skuolfi

A macska szó eredete, története, jelentése, előfordulása és használata

„A kalandozások, vándorlások után új hazába, ám mégis idegen környezetbe került magyarság elsősorban az ott talált szláv lakossággal, valamint a környező szláv népcsoportokkal került összeköttetésbe..."

Írta: skuolfi

Őszbe tévedőn

Emlékszel, mennyi ősz múlt, te hagytad, én sem mondtam semmi fontosat. Neked így jó, s én lapozom a napokat, mintha minden csak álomban történne velem.

Írta: Sonkoly Éva

Legolvasottabb versek

Hintermeier 30 (a lagerben)

Írta: TMT

Hajnali szerenád.

Írta: Rézi

"From Dusk Till Dawn" (Alkonyattól pirkadatig)

Írta: Bangó János

Vége

Írta: Ladislau Lew

A jelen kardja

Írta: Polnai Gábor

Petra

Írta: Tóth László

Kergetem a magányt

Írta: Szat

Az élmény legyen mindenkié (4)

Írta: skorpio

Kábulás

Írta: Hegyi Peter


Egy vers csak úgy

Ez voltam én?

Írta: idegen

Végtelen idő

Írta: Sonkoly Éva

Én legyek!

Írta: Neubauer József

Vállveregető

Írta: Marján Csaba

Damaszkusz lángban ég

Írta: Huszár Krisztián Tamás

HAZÁM, TE SZÉP VILÁG

Írta: feketetulipan

Forr a vérem

Írta: Ködmadár

Ballada az ifjú párról

Írta: Halacska

Karácsony

Írta: iscahim

Egy cikk csak úgy

Minden rosszban van valami jó

Egyszer valahol azt olvastam, hogy a profi írók iskolájában óva intenek a közhelyek használatától. Fogadjatok hát szeretettel tőlem egy igazi amatőr írást!

Írta: Macska

... és a boldogságból létezik sok ?

Levél. Sokadik levél. Élő szavak, megtörtént események, érzelmek, meglátások. Amikor az ember gondolkodik, morfondírozik, hogy élete értelmet, boldogságot leljen, akkor megírja azt, hogy milyen cselekvés sorozat az, mely képes a boldogságot fenntartani és még jobban elmélyíteni.

Írta: Veronai

Ékezetes billentyűk kezelésére

Bárhol a világon megtehető, hogy magyarul írhassunk, ha a számítógépünk nem tudja, mert csak a kódokat kell ismerni. Egyszerű. Lehet, hogy sokatoknak nem mondok újat..

Írta: Veronai

Én a legszéléről jöttem

Amikor beléptem, Laura, a pincérek királynője felemelte a korsót: jöhet? Bólintottam. Ott volt Balázs, Gyuri, a cipőgyáros a gépet ütötte reménytelen, a szakadt arcok, a vesztesek, a legszéléről jövők vártak. Elmosolyodtam. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

Írta: Sarnyai Tibor

A szerelem szimptómái (öt)

tudnotok kell, hogy semmi sem csak úgy van, mint például ez a honlap... na pedzitek? Bocsi de elő van írva, hogy még mennyit írjak. hát írok, hogy tudjátok.... elég!

Írta: Veronai